Polityka prywatności


Zespół czerwonakomnata.pl zwraca szczególną uwagę na poszanowanie prywatności.

Pragniemy zapewnić Wam pod tym względem maksymalny komfort. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym sklepie:

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi czerwonakomnata.pl i w jaki sposób je wykorzystuje?

Serwis czerwonakomnata.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie. 

Zbieramy informacje o użytkownikach takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe(formularze zamówień).

Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów.

Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne(np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Wykorzystujemy adresy IP Użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis czerwonakomnata.pl

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu czerwonakomnata.pl

Okazjonalnie witryna czerwonakomnata.pl wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów.

"Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny www.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Serwis czewonakomnata.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej publiczności - Odbiorców i Użytkowników naszego sklepu, uczestników badań ankietowych i osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Witryna czewonakomnata.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników czewonakomnaty.pl na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Witryna czerwonakomnata.pl oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji. Prośbę o usunięcie danych z bazy prosimy  przesłać drogą mailową na adres: biuro@czerwonakomnata.pl. O fakcie usunięcia rekordu Klient zostanie poinformowany listem elektronicznym.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: biuro@czerwonakomnata.pl.