Regulamin


Postanowienia ogólne

 

1.  Przestrzeń prywatnego sklepu internetowego pod adresem www.CZERWONAKOMNATA.PL oparta jest o poniższy regulamin.

2. Właścicielem jest firma PEPE. Siedziba prywatnej przestrzeni CzerwonaKomnata.pl znajduje się we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 34.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy  zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami detalicznymi.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu podano inaczej.

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez karty produktów dostępne na stronie internetowej CzerwonaKomnata.pl,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej CzerwonaKomnata.pl ,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez kupującego danych pozwalających na weryfikację kupującego i odbiorcy towaru.  Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest emailem lub telefonicznie.
Daję sobie prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej czerwonakomnata.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4.Jednak informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie składasz ofertę zakupu określonego towaru. 
Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego  CzerwonaKomnata.pl, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

Płatności

 

1. Masz do wyboru następujące formy płatności:

a) płatności online za pośrednictwem Pay'U 

b) przelew tradycyjny -  wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym  w emailu do Klienta,

c) płatność ratalna poprzez Raty Pay'U

 

2. Ceny przesyłek na terenie Polski:

a) Pocztą Polską - gratis (przy zakupach powyżej 99zł, z wyłączeniem rowerów)

b) Kurierem DHL - 18zł (z wyłączeniem rowerów)

c) Kurierem DHL - 60zł (dotyczy rowerów)

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata zań wraz z kosztami wysyłki (jeśli takie są ujęte w transakcji).

 

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar  wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm DHL, DPD, INPOST lub udostępniamy do odbioru osobistego w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż płatność online, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym .

3. Zamówienia realizujemy tylko w dni robocze.

4. Czas dostawy uzależniony jest od formy płatności oraz dnia tygodnia w którym przesyłko została nadana. Zwykle przesyłki docierają w 24 do 48h

 

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez kupującego dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura), oraz wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dostarczenie go wraz z reklamowanym produktem pod adres z formularza - formularz reklamacyjny

2. W przypadku niezgodności towaru z umową, stwierdzoną do 14 dni od otrzymania towaru, powinieneś poinformować mnie o tym fakcie drogą mailową,  po weryfikacji zlecę odbiór towaru kurierem na własny koszt w przeciagu trzech dni roboczych.

3. Sklep nie przyjmuje reklamacji wysłanych przez kupującego za pobraniem na koszt sklepu.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie do 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za produkt.

Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota przesyłając formularz zwrotu produktu.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

8. Zastrzegam sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach np. gdy na stronie w opisie wkradł się błąd dotyczący ilości, dostępności lub ceny.

 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Masz prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.